Constitució del Grup de Treball de custòdia fluvial

Debatre la constitució del Grup de Treball de custòdia fluvial, els seus mecanismes i objectius. Emmarcar i definir la custòdia fluvial, centrada en els cursos fluvials i els altres sistemes d’aigües continentals (estanys, basses, etc). Identificar-ne la situació actual i les necessitats principals.

Publica un comentari