Consorci de la Costa Brava – Convocatòries per inversions/actuacions complementàries al cicle de l’aigua i per a inversions financerament sostenibles

Convocatòria per al finançament d’inversions /actuacions complementàries del cicle de l’aigua.

Convocatòria de subvencions per a inversions financerament sostenibles.

Publicat al BOP núm. 128 de 6 de juliol de 2016

Publica un comentari