Conservació i custòdia del paisatge i els hàbitats en explotacions i finques agràries

Aquesta jornada ve motivada per l'interès i l'oportunitat d'iniciar un projecte pilot d'informació i motivació dels agricultors, ramaders i propietaris en la conservació i custòdia del paisatge, els hàbitats i el patrimoni rural, en línia amb les tendències actuals a Europa i que comencen a apuntar-se a Catalunya.

Publica un comentari