Conservació d'hàbitats a les Gavarres: problemàtica local de la flora invasora

Pretén oferir un marc de reflexió i coneixement sobre la problemàtica relacionada amb la introducció de determinades espècies exòtiques de caràcter invasor i les possibilitats i experiències en relació a la seva gestió i eliminació a nivell local.

Publica un comentari