Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuacions realitzades entre el 01/10/2014 fins el 30/09/2015, per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Tampoc es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicat al BOP núm 103 de 29/05/2015

Publica un comentari