Congrés sobre Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.

La fita del congrés és generar línies de treball consensuades entre tots els sectors, des del camp de la recerca científica i acadèmica, als usuaris que practiquen aquesta activitat, els  promotors de nous usos de les infraestructures i la població en general.

Es pretén un congrés obert, que dibuixi els eixos temàtics generals amb aportacions troncals d’experts reconeguts  que donin cos a cadascun dels àmbits de treball i aportacions complementàries mitjançant comunicacions i pòsters presentats des del món acadèmic i/o amateur, de Catalunya i de fora.

Publica un comentari