Congrés Internacional de Biocarburants de Segona Generació

Establir un fòrum per a la reflexió i el debat, amb les aportacions per part d’experts internacionals i nacionals de diverses directrius i casos pràctics en matèria d’I+D+i en biocombustibles i més concretament en biocarburants (biocombustibles per al transport) de segona generació.

Publica un comentari