Congrés Internacional “Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible”

La rehabilitació sostenibilista no ha de limitar-se a l’estalvi energètic, sinó que cal que incorpori aspectes constructius, ambientals, econòmics, socials i estructurals, orientant-se sobretot cap a la millora de la qualitat de vida de les persones, al foment de la cohesió social i a la posta en valor dels actius culturals.

Publica un comentari