Congrès Energia i Educació Ambiental

Fòrum de trobada i intervanvi d'experiències entre professionals d'Educació ambiental i altres agents institucionals, socials i empresarials implicats en la sensibilització, gestió i tractament del recurs energia.

Publica un comentari