Congrés “Dret ambiental per a una economia verda”

S’analitzaran tant les tècniques d’intervenció administrativa com els instruments del mercat destinats a orientar i impulsar els agents econòmics cap a un comportament socialment responsable.

Publica un comentari