Conferència sobre el reciclatge de bio-residus a Europa

Pretén ser un marc per al debat i la discussió sobre el reciclatge dels bio-residus a Europa. Es presentaran les principals conclusions obtingudes de l'estudi d'impacte de la gestió de bioresidus realitzat per la Comissió Europea, l'opinió del Parlament Europeu, així com algunes iniciatives europees a favor d'una nova Directiva de bioresidus.

Publica un comentari