Conferencia Internacional sobre Cambio Climático

La Conferencia Internacional de Canvi Climàtic reunirà experts internacionals que analizaran aquest fenòmen des de les perspectives de les Administracions Públiques i el sector privat. Las conclusiones que se obtengan servirán para alimentar el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático.

Publica un comentari