Concurs “Emprenedoria Local per l’Economia Circular”

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i ECOEMBES posen en marxa el Concurs “Emprenedoria Local per l’Economia Circular”, que té per objectiu promoure la participació dels tècnics municipals en la proposta d’investigació i desenvolupament d’idees innovadores en el marc de l’economia circular.

Les propostes presentades hauran de donar resposta a algun dels reptes següents:

–         Sistemes/models per prevenir la basuraleza

–         Recuperació de residus d’envasos dipositats en esdeveniments multitudinaris: festes, manifestacions, curses populars, festivals, etc.

–         Mesures per prevenir residus a l’Administració local

Publica un comentari