Concessions d’ús del Domini Públic Hidràulic per a la custòdia d’espais aquàtics

En aquesta jornada es plantejaran les visions dels diferents actors (entitats de custòdia, GTCF, ACA i xct) i es coneixeran exemples pràctics amb l’objectiu d’avançar cap a una fòrmula jurídicament estable i tècnicament àgil per a dur a terme la cutòdia fluvial.

Publica un comentari