Conama Local 2015

L’edició d’aquest any te com a objectiu prioritari implicar els ens locals en la reducció dels gasos d’efecte hivernacle

Publica un comentari