Compareixença en el Senat

El 12 de setembre de 2005, el Sr. Miquel Noguer, President del CILMA i els Srs. Carles Pàramo, President i Enric Vilert, vicepresident de la Diputació de Girona van comparèixer davant la ponència d’estudi sobre el TGV, constituïda a la Comissió de Foment i Habitatge del Senat. Van presentar les línies bàsiques de la proposta de millora del CILMA en que es detallen mesures correctores que permetrien una millora de l’impacte ecològic, econòmic i paisagístic amb un increment del cost final que es limitaria a un 25% del total. També es va presentar una relació d’irregularitats en no respondre les al·legacions i en la detecció d’incompliments en la Declaració d’Impacte Ambiental. Es va acordar entre els diferents grups del Senat presentar una moció per donar suport a les demandes dels ens locals afectats.

Decàleg de la proposta de mesures correctores en el TGV CILMA- Diputació de Girona (6 de setembre de 2005)

Publica un comentari