Col·lecció de Papers de Participació Ciutadana

La participació ciutadana en les polítiques públiques és una de les vies més innovadores en el perfeccionament de la democràcia. Amb la col.lecció Papers de Participació Ciutadana, la Diputació de Barcelona aporta reflexions, experiències i investigacions per afavorir el debat sobre l’associacionisme i la demoràcia participativa en el món local.

Col·lecció de Papers de Participació Ciutadana

Publica un comentari