Clips sobre el Programa Selvans de custòdia dels boscos madurs de les comarques gironines

Des de l’any 2007 la Diputació de Girona treballa en el Programa Selvans de custòdia dels boscos vells i singulars de les comarques gironines. Actualment, quasi totes les comunitats forestals presents al territori gironí hi estan representades i l’objectiu final és arribar a un 5% de la superfície boscosa de la demarcació. Fins al moment s’ha assolit un 0,3% de superfície forestal que inclou 74 acords de custòdia en 52 finques forestals que abasten vora les 1.000 hectàrees.

Per tal de donar a conèixer la importància dels boscos madurs en relació a la conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic, el CILMA, amb el suport de la Diputació de Girona, ha produït quatre clips de 6,5 minuts de durada (que es troben en català, castellà i anglès). En aquests es presenta el Programa Selvans i es remarca la importància tant dels boscos madurs com de les selves primigènies i la necessitat de la seva preservació.

Aquest programa també promou el foment de la connectivitat ecològica intentant que aquestes reserves forestals no quedin aïllades en el territori. Així mateix, vol cercar complicitats per impulsar projectes pilot de cooperació internacional que incloguin la conservació de romanents de selva primària, tot proporcionant-los un valor competitiu respecte d’altres usos. A més, el Programa pot ajudar a l’acompliment de la nova Estratègia Europea per a la Conservació de la Biodiversitat que promou la Comissió Europea.

L’objectiu de Selvans és gestionar un programa pilot de projectes de reducció d’emissions degudes a la desforestació i degradació forestal, que fomenta l’ONU, anomenats REDD+. Per a dur-ho a terme s’està impulsant la creació de la fundació Selvans, que treballarà en aquesta línia per conservar les selves primàries i els boscos madurs i verges.

La importància dels boscos madurs rau en el fet que representen un ecosistema amb una gran biodiversitat, amb arbres d’edats diverses que són font d’aliment i refugi d’éssers vius: fongs, molses, líquens, ocells, mamífers, etc. Cal destacar el paper primordial dels arbres morts, en ser refugis per  a moltes espècies, com ara ocells insectívors, rapinyaires nocturns,  ratpenats…A més, acumulen una gran quantitat de carboni, tant a les grans soques com en el sòl forestal, essent part important doncs en la lluita contra el canvi climàtic.

Per altra banda, les selves primigènies són els boscos originaris en què es manté l’estat original del bosc, on la seva evolució es veu afectada només per elements naturals. I tot i concentrar el 80% de la biodiversitat terrestre actualment només es conserven com a molt un 20% de les que cobrien la Terra. Si aquesta tendència no es para, la devastació i fi d’aquests boscos es produirà en menys d’una generació.

En aquest sentit, l’ONU impulsa la creació d’un fons verd per finançar polítiques de protecció de selves tropicals i ha declarat enguany l’Any Internacional dels Boscos. I un primer pas en la creació d’una xarxa mundial de boscos primaris és el mercat de carboni, que consisteix en la compensació d’emissions de CO2 per part d’empreses o territoris a través del pagament en concepte de carboni que concentren aquests boscos.

El CILMA  en el marc de la Comissió de Medi Natural, es va iniciar amb l’edició d’un butlletí monogràfic l’any 2009 dedicat als boscos madurs, així com va continuar amb la visita tècnica que es va oferir als ens locals per conèixer la gestió a la reserva forestal de la fageda de Can Jordà l’any 2010.

Enguany, en la disposició d’aquests clips i la creació del web selvans.cat es pretén facilitar la implicació de les administracions i l’esponsarització de boscos madurs per part d’empreses privades o particulars.

Introducció (Presentació)  La destrucció que han patit els boscos originaris del planeta i l’actual ritme de desforestació fan palès la necessitat de preservació dels darrers relictes de selva primària.

Boscos madurs i verges a Europa  Europa encara conserva una petita part dels seus boscos originaris, i els seus boscos vells són un patrimoni únic que cal preservar.

Selves primigènies al món  L’alarmant ritme de desforestació actual, que contribueix de forma notable a l’increment de l’efecte hivernacle, accentuant el canvi climàtic, i a la pèrdua de biodiversitat, fa necessari la conservació dels relictes de selva verge que encara subsisteixen al tròpic.

Programa Selvans  L’èxit del Programa Selvans engegat a la Diputació de Girona anima a que aquest es pugui convertir en un instrument clau per a la conservació de la biodiversitat en l’àmbit europeu i contribuir a la salvaguarda de la selva primària a través de la cooperació internacional.

Clips en altres idiomes   (castellà i anglès)

Publica un comentari