Circular Water Management in Touristic Facilities

El seminari està inspirat en el projecte REUCITY, finançat pel programa [tecniospring.eu] TECNIOSPRING d’ACCIÓ, que ha generat noves eines i tecnologies per a la gestió descentralitzada de l’aigua i les ha provat en un escenari real: l’hotel Samba de Lloret de Mar. Els assistents tindran l’oportunitat de visitar aquestes instal·lacions, conèixer diverses solucions de reutilització de l’aigua relacionades també amb la gestió de la energia i dels recursos alimentaris, i discutir-ne els costos i beneficis amb diferents actors (investigadors universitaris, empreses, establiments turístics, administració pública…).

Publica un comentari