Certificació i renovació energètica en el sector de l’edificació

Anàlisi dels regsitres de certificació energètica i mesures de renovació viables econòmicament segons tipologies d’edificis i zones climàtiques.

Publica un comentari