Dels 28 espais protegits a Espanya, acreditats actualment per Carta Europea de Turisme Sostenible, la guia se centra en els set amb major antiguitat i experiència de treball per la sostenibilitat. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es presenta com a "aula...