ECO-DEPURACIÓ d'aigües amb basses humides artificials amb vegetació helófita. Ideal com a tractament terciari per les EDAR, depuració d'aigües residuals per a poblacions de menys de 1.000 habitants o nuclis aïllats no connectats a les xarxes de sanejament. Cost d'inversió baix, manteniment senzill i econòmic,...

Esperanto Energy Renovables és un grup independent amb una contrastada experiència en el sector industrial, energètic i mediambiental, que ofereix serveis integrals en el camp de l’enginyeria, construcció i explotació d’energies renovables. Disseny, construcció, explotació i promoció de projectes d’energies renovables i eficiència energètica Execució i promoció de...

Empresa fabricat de MOBILIARI URBÀ, amb una amplia varietat de papereres, jardineres, bancs urbans, aparcabicicletes, pilones, taules de picnic i mobiliari esportiu entre d’altres. Destaquen com a productes mediambientals les nostres papereres de reciclatge, així com elements de fusta fabricats a partir de plantacions de boscos...