Assessorament jurídic ambiental, anàlisi i gestió municipal en medi ambient i planificació estratègica en sostenibilitat. Ens hem especialitzat en desenvolupament municipal sostenible,  dinamització rural i  turisme sostenible. El nostre equip compta amb personal acreditat per EUROPAC Federation com a Auditor de la Carta Europea de Turisme...

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari ha elaborat aquest pla estratègic que vol ser un instrument de planificació de la política nacional de conservació i ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat. Fins el 15 de febrer de 2011...