El CILMA va convocar al llarg dels mesos d'Octubre i novembre 2002 a tots els ens locals (municipis, comarques i Diputació de Girona) per tal que participessin en tallers de debat territorial sobre el document de consulta de l'Agenda 21 de Catalunya. Després d'unes etapes...