Empresa de serveis especialitzada en medi ambient, quina activitat es desenvolupa principalment en les següents àrees : Sostenibilitat: Auditories ambientals municipals. Agenda 21 Local. Indicadors. Petjada biològica. Biodiversitat: Gestió de fauna. Gestió i planificació d'espais naturals. Avaluació i prevenció d'impactes. Comunicació: Materials divulgatius. Pàgines web i mitjans audiovisuals....