El document, a més de les dades del sistema agrari, conté altra informació d'aspectes relacionats amb l'agricultura i la ramaderia com els valors naturals, la climatologia o les característiques dels sòls del Parc Natural. Finalment, el llibret es completa amb l'exposició de les diverses línies...