Amb motiu de la preocupació dels ens locals en la construcció d'una línia de Molt Alta Tensió en relació al ramal projectat per REE de Santa Coloma de Farners a Riudarenes, aquest estudi obté arguments per a proposar al govern estatal un replantejament de la...

Una eina per a l’avaluació d’impacte ambiental i la definició de projectes d’infraestructura verda Aquest inventari conté la informació de què es disposa de cadascuna de les estructures de connectivitat existents a les infraestructures viàries de Catalunya i té com a objectiu esdevenir una eina de...