Determinar les línies elèctriques aèries d’alta tensió incloses en les zones de protecció aprovades mitjançant i que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l’annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, les quals s’esmenten a l’annex 1. ...

Carreteres, autopistes, ferrocarrils, l'agricultura intensiva i el desenvolupament urbà estan trencant els paisatges d'Europa en trossos cada vegada més petits, amb conseqüències potencialment devastadores per a la flora i fauna en tot el continent, segons un nou informe conjunt de l'Agència Europea del Medi Ambient...