La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser detectada per primer cop a França l’any 2004 i l’any 2012 a Catalunya. La seva presència causa importants impactes negatius sobre l’apicultura, també depreda espècies d’invertebrats autòctons i produeix efectes sobre la salut pública, pel risc derivat de les proximitat dels vespers a activitats humanes i a la població, creant percepció d’inseguretat.

Programa de la jornada tècnica "Gestió local de la vespa asiàtica" - 8 de novembre de 2018 Visió general  dels coneixements obtinguts  França sobre la vespa asiàtica i la seva invsió a Europa - Claire Villemant Gestió de la vespa asiàtica a Àlaba - Íñigo Moreno Procediments per a...