Esperanto Energy Renovables és un grup independent amb una contrastada experiència en el sector industrial, energètic i mediambiental, que ofereix serveis integrals en el camp de l’enginyeria, construcció i explotació d’energies renovables. Disseny, construcció, explotació i promoció de projectes d’energies renovables i eficiència energètica Execució i promoció de...

És una enginyeria especialitzada en projectes d'energies renovables i gestió energètica. Desenvolupem projectes d'energia solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa, eòlica, i realitzem tasques d'assessorament i d'implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica. Som una empresa cooperativa que apostem per un canvi de model energètic i per la...

Consultora especialitzada en Responsabilitat Social i en sostenibilitat ambiental que ofereix: Consultoria en RSC: diagnòstics i Plans RSC per Ajuntaments, disseny i implantació de sistemes ètics (SGE21/SA8000/ISO26000), Plans d’Igualtat, Plans de Voluntariat. Consultoria en Sostenibilitat Ambiental: diagnòstic i estratègies ambientals, implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO...

Empresa dedicada a la redacció de projectes, direcció i gestió d’obres d’enginyeria en l’àmbit energètic. Donem solucions d'enginyeria, ja sigui en els camps de les energies renovables, electricitat, construcció, instal·lacions industrials i domèstiques, així com estudis d'eficiència energètica per a particulars i empreses o actuacions...