Es defineix la documentació que ha d'incloure el plec de prescripcions tècniques d'estudis de programació d'urbanització i el d'edificació i s'estableixen els criteris per aconseguir un treball final de qualitat, amb l'objectiu que sigui una eina útil per als tècnics i professionals vinculats al món...