Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al DOGC.DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.DECRET 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de...