Reial Decret 1088/1992, de 11 de setembre Reial Decret 1217/1997, de 18 de juliol, que limita les emisions procedents de les instal·lacions de residus perillosos i modifica el Reial Decret 1088/1992(BOE num. 189 de 08.08.1997) Reial decret 1217/1997, de 18 de juliol...