Cooperativa de treball associat sense ànim de lucre formada per un equip multidisciplinar - biòlegs, enginyers tècnics agrícoles, ambientòlegs- amb l'objectiu d'aportar idees i treball per a un medi i un territori més sostenibles. Línies de treball: *Diagnosi i restauració dels ecosistemes: Estudis d’impacte paisatgístic. Diagnosi de...

Enginyers de camins, canals i ports al servei dels municipis. Realitzem estudis d'inundabilitat, al·legacions en períodes d'informació pública o d'audiència als afectats, i assistències tècniques relacionades amb el medi ambient, la hidrologia, la hidràulica, els transports i l'enginyeria del terreny....

Empresa de serveis territorials, especialitzada en consultoria medi ambiental i cartogràfica. Els serveis que ofereix s'agrupen en quatre categories: - Cartografia i SIG. - Comunicació (campanyes de difusió, monografies, etc.). - Planificació (plans especials, plans de gestió, estudis de conectivitat, agendes 21, etc.). - Caracterització (informes tècnics, inventaris, catàlegs,...