G3 Desenvolupament Territorial, és una empresa de serveis tècnics que té per objecte l'assessorament a persones físiques, empreses privades i administracions, en diferents aspectes de desenvolupament integral del territori. ESTUDIS TÈCNICS Contaminació de sòls i aigües. Control de contaminats amb instal·lació de piezòmetres per a detecció de...