Consultora especialitzada en Responsabilitat Social i en sostenibilitat ambiental que ofereix: Consultoria en RSC: diagnòstics i Plans RSC per Ajuntaments, disseny i implantació de sistemes ètics (SGE21/SA8000/ISO26000), Plans d’Igualtat, Plans de Voluntariat. Consultoria en Sostenibilitat Ambiental: diagnòstic i estratègies ambientals, implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO...

Consultoria liderada pel consultor socioambiental Daniel Pons i Julià, biòleg col·legiat 20.151-C. Ofereix serveis d'assessoria ambiental (avaluació ambiental plans i projectes, estudis paisatgístics i direcció ambiental d'obres entre d'altres), gestió alternativa de conflictes ambientals i territorials (participació, negociació i facilitació) i responsabilitat social empresarial. Experiència...