Estudi cinturó verd per a l'àrea urbana de Girona Article resum cinturó verd Cartografia...

Informe, encarregat al consultor ambiental Josep M. Mallarach, amb l’objectiu de donar respostes coherents a totes les mesures que defineix el darrer informe de síntesi del CILMA del febrer de 2009 i tots els treballs i propostes realitzats pel que fa a la connectivitat en...