L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Memòria descriptiva i justificativa L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Normes urbanístiques L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla de gestió i desenvolupament L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Informe ambiental L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla d'etapes i avaluació econòmica L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla de participació L'anella...

Estudi de connectivitat en el terme municipal d'Aiguaviva...

Aquest estudi analitza l’efecte barrera acumulat pel corredor d’infraestructures (TGV, AP-7 i N-II) que travessen l’entorn d’aquest terme municipal i conclou la necessitat d’incorporar tres estructures superiors (ecoductes) a cada eix de comunicació als efectes de garantir la connectivitat social i ecològica d’aquest territori a...