Una eina per a l’avaluació d’impacte ambiental i la definició de projectes d’infraestructura verda Aquest inventari conté la informació de què es disposa de cadascuna de les estructures de connectivitat existents a les infraestructures viàries de Catalunya i té com a objectiu esdevenir una eina de...

Es tracta d’una revisió d’aquesta temàtica a escala mundial, complerta i alhora molt atractiva, feta a partir d’un primer manual editat l’any 2006, centrat únicament en Europa Manual de migració dels peixos "From sea to source. International guidance for the restoration of fish migration highways"...

Carreteres, autopistes, ferrocarrils, l'agricultura intensiva i el desenvolupament urbà estan trencant els paisatges d'Europa en trossos cada vegada més petits, amb conseqüències potencialment devastadores per a la flora i fauna en tot el continent, segons un nou informe conjunt de l'Agència Europea del Medi Ambient...

Diagnosi territorial en matèria de connectivitat social, ecològica i paisatgística a escala de la demarcació de Girona Diagnosi d'espais connectors de la demarcació de Girona. Impactes territorials Diagnosi d'espais connectors de la demarcació de Girona. Oportunitats Diagnosi d'espais connectors de la demarcació de Girona...

El catàleg identifica prop de 280.000 hectàrees d’interès natural paisatgístic (47% del territori gironí) que no es troben inclosos ni en el PEIN ni en la Xarxa Natura 2000, tot i presentar sistemes naturals de gran interès i espècies de flora i fauna singulars, rares,...