L'Estratègia aborda un dels problemes fonamentals per a la conservació de la natura a Espanya: el deteriorament dels ecosistemes així com la seva fragmentació. Per abordar-lo, es posaran en marxa una sèrie d'actuacions de gran calat, en el curt, mitjà i llarg termini, a executar...