Aquest document proposta mesures correctores de la carretera C-66 en el tram Corçà-Rupià-La Pera en base a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, pk 4+500 al pk 20+500. Tram: Forallac-La Pera”. Informe Variant La Bisbal....

Es va realitzar aquest informe amb la finalitat de facilitar la priorització de les mesures correctores de l’efecte barrera que es genera amb l’ampliació de l’AP7 i el desdoblament de l’A2 per les comarques gironines, per a garantir el normal i mínim funcionament dels diferents...