La Diputació de Girona impulsa des de 2007 el Programa SELVANS, destinat a fomentar la gestió forestal sostenible, especialment en els boscos comunals propietat d'ens locals. SELVANS promou la custòdia de forests emblemàtiques, amb un remarcat valor ecològic, paisatgístic o patrimonial. Mitjançant una convocatòria d'ajuts de...

L’ecoedició és una manera innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat. Consisteix a incorporar criteris ambientals i socials al procés d’edició que minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases. L’ecoedició recomana l’adopció de les millors tècniques disponibles i les millores...