Guia metodològica per als processos de planificació per a la sostenibilitat i per a l’articulació d’un procés de participació sectorial i veïnal que perduri més enllà del període d’elaboració dels PALS o de consultes ciutadanes puntuals, amb diferents metodologies que compleixin els requisits dels plecs...

El CILMA disposa d’un nou sistema per avaluar el grau d’acompliment de les Agendes 21 als municipis i per conèixer l’estat de la implementació dels PALS. Aquest nou dispositiu està basat en els resultats de 71 indicadors (40 municipals i 31 comarcals) que provenen de fonts diverses, com ara l’IDESCAT, l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència Catalana de Residus. Es tracta d’un sistema que recull dades de 71 indicadors i que permetrà als municipis mesurar el grau d’acompliment dels processos de les Agendes 21 locals i dels Plans d’Acció Locals per a la Sostenibilitat (PALS).

Sistema de seguiment de la sostenibilitat pels ens locals de la demarcació de Girona Annex: Fitxes de seguiment de plans d'acció i indicadors dels municipis...