Projecte de nom complet "Valorització agroforestal i turística de diferents espais d´interès natural i paisatgístic de la Costa Brava" que es va presentar a la convocatòria LIFE- Medi Ambient i finalment no va ser escollit per la Comissió Europea com a projecte a executar. El projecte pretenia preservar...

La visita té els següents objectius: - explicar la importància de comptar amb determinats sectors de bosc amb absència d'aprofitaments fusters - demostrar com el programa Selvans de gestió forestal sostenible de la Diputació de Girona està possibilitant la creació d'una xarxa de reserves forestals de bosc...