Descripció de mesures per a la recuperació, restauració, manteniment i millora d'aquests hàbitats molt fràgils i alhora molt interessants per a la biodiversitat que contenen. Fitxes de les mesures per a la recuperació dels sistemes dunars de l'Alt Empordà. Març 2009 Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars...

Aquest seminari va tenir l'objectiu de: - Informar sobre les recomanacions europees en el marc de la GIZC. - Caracteritzar les necessitats dels municipis litorals de les comarques gironines. - Formar als ajuntaments per planificar millor la gestió del litoral. - Donar a conèixer les eines existents per implementar...