Amb l'objectiu de mitigar el canvi climàtic, la Unió Europea dóna protagonisme als ens locals promovent el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. Aquest és un compromís per tal de reduir un 20% les emissions de CO2  abans del 2020, com a resultat d’un augment del 20%...

Informe de mesures ambientals compensatòries del projecte de Gasoducte Martorell-Figueres...

La Directiva Marc de l’Aigua (DMA) aporta el marc legal necessari per planificar la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya per tal d’assolir els objectius de protecció i millora de l’estat dels recursos hídrics en quantitat i qualitat, la millora dels ecosistemes hídrics...