CURS RE-ENERGY JOBS Curs d' introducció a l’eficiència energètica i les energies renovables Aquest curs forma part del projecte Green Jobs del Pacte d'alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat en baixes emissions de carboni. Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons social...

Programa de la jornada taller del 27 de juny de 2013. Contractes amb empreses de serveis energètics (ESE). L'experiència d'ESE en enllumenat a Martorelles. L'experiència en ESE en una xarxa de calor amb biomassa a Vic. Contractes de rènting i lísing amb entitats de banca. L'experiència d'una xarxa...

Programa curs formació gestió energètica municipal en el marc del Pacte d'alcaldes Dimecres, 1 de febrer de 2012 - Sessió 1 – El Pacte d’alcaldes. El sistema energètic actual ■         Benvinguda i presentació  - Pere Giró. Vicepresident del CILMA ■        El Pacte d’alcaldes: governança multinivell, cohesió territorial i el...

Des de l’any 2007 la Diputació de Girona treballa en el Programa Selvans de custòdia dels boscos vells i singulars de les comarques gironines. Actualment, quasi totes les comunitats forestals presents al territori gironí hi estan representades i l’objectiu final és arribar a un 5%...