El CILMA va convocar al llarg dels mesos d'Octubre i novembre 2002 a tots els ens locals (municipis, comarques i Diputació de Girona) per tal que participessin en tallers de debat territorial sobre el document de consulta de l'Agenda 21 de Catalunya. Després d'unes etapes...

Programa curs participació Nova Tecnologia i participació política: El cas del Parlament català (en anglès) Enfocament del procés de participació en el marc d'un procés d'agenda 21. Lluís Planes Revista Medi Ambient, tecnologia i cultura. Núm. 26 Juny 2000. Democràcia ambiental. ...