Informe de mesures ambientals compensatòries del projecte de Gasoducte Martorell-Figueres...

Treball realitzat per Estudi Xavier Mayor per encàrrec de Medi Ambient i Territori de l'Àrea d'Acció Territorial de la Diputació de Girona. Fitxes anella Gavarres Text anella Gavarres Plànols anella Gavarres...