El termini per a presentar al·legacions és fins el 10.10.2012 Publicat al DOGC núm. 6210 de 10.09.2012...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...